Loading

Comunicat privind conditii de organizare curs Expert legislatia muncii


Comunicat privind conditii de organizare curs Expert legislatia muncii<

Emitent: Cabinet Președinte

Ref: Condiții de organizare a cursului de specializare în profesia de Expert legislația muncii

  • - Având în vedere importanța formării profesionale inițiale a experților în legislația muncii;
  • - Ținând seamă de prevederile standardului ocupațional al profesiei de Expert legislația muncii, așa cum a fost aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC);
  • - Luând în considerare prevederile Statutului UNELM cu privire la dobândirea calității de membru acreditat;

Comunicăm următoarele:

1. Cursul de formare profesională inițială a expertului în legislația muncii se poate organiza numai după autorizarea furnizorului de program de către COMISIA de AUTORIZARE a FURNIZORILOR de FORMARE PROFESIONALĂ a ADULŢILOR (CAFFPA).

2. Cursul de formare profesională inițială e expertului în legislația muncii, trebuie să fie de tipul „SPECIALIZARE” și să respecte întocmai programa prevăzută de standardul ocupațional aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

3. Durata cursului de specializare în profesia de Expert legislația muncii trebuie să fie de cel puțin 180 de ore (60 ore pregătire teoretică și 120 ore pregătire practică) repartizate pe o perioadă ce nu poate fi mai mică de 2 luni.

4. Repartizarea zilnică a orelor de pregătire teoretică și practică trebuie să fie de cel mult 8 ore/zi cu respectarea pauzelor periodice (50 min. activitate didactică și 10 min. pauză).

5. În cazul în care pregătirea practică se organizează în mediu real de lucru se vor respecta, cumulativ, următoarele condiții:

6. Se va încheia cu unitatea gazda o convenție de practică, care va stabili, cel puțin, durata stagiului de practică, activitățile desfășurate de practicant care conduc la dobândirea competențelor specifice expertului în legislația muncii, precum și numirea unui tutore care să supervizeze activitatea acestuia;

7. Se va ține o evidență zilnică a programului și a activităților practicantului (pontaj);

8. Durata zilnică a practicii nu poate depăși 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, conform prevederilor legislației muncii. Dacă unitatea gazdă este chiar angajatorul practicantului se va ține cont că nu se poate efectua stagiul de practică, în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbătoare legală și nici peste durata maximă a timpului normal de lucru.

9. Orice curs organizat pe o durata mai mică de 180 de ore și în alte condiții decât cele prevăzute de standardul ocupațional, sunt contrare legii și NU sunt recunoscute de către Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii.

10. Conform statutului UNELM nu pot fi admiși în categoria membrilor acreditați, candidații care nu îndeplinesc condițiile de studii și de formare profesională prevăzute de normele legale.