Loading

Comunicat de presă - Memorandum UGIR UNELM INSPECȚIA MUNCII


Comunicat de presă - Memorandum UGIR UNELM INSPECȚIA MUNCII<

Președintele Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii (UNELM), Corneliu Bențe și Inspectorul General de Stat din cadrul Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, alături de Președintele Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR), George Constantin Păunescu, au semnat miercuri, 14.07.2021, un Memorandum de colaborare care vizează identificarea celor mai bune soluții pentru reducerea muncii nedeclarate, promovarea unor relații de muncă legale și crearea unor practici comune la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă.

 

Dantes Nicolae Bratu, Inspector general de stat a precizat că: ”Inspecția Muncii va fi întotdeauna un partener al celorlalți actori din domeniul muncii implicați în promovarea relațiilor de muncă legale, corecte și echitabile. 

Inspecția Muncii urmărește să promoveze cele mai adecvate soluții care să conducă la îmbunătățirea mediului de muncă prin flexibilizarea și adaptarea legislației la realitățile în continuă schimbare de pe piața muncii și prin aplicarea unitară, la nivel național, a prevederilor legale. 

Am salutat, la momentul respectiv, apariția noii profesii de expert în legislația muncii, pe care o consider binevenită, întrucât vine în întâmpinarea nevoilor angajatorilor care doresc să aplice corect și în mod unitar toate reglementările în vigoare privind relațiile de muncă și să reușească, astfel, să-și desfășoare activitatea în mod corect și echitabil, atât față de salariați, cât și față de autoritățile statului.”

George Păunescu, Președinte UGIR a declarat că: ”Întreprinzătorii trebuie sprijiniți pentru a se conforma și a respecta legislația muncii, care suferă frecvente modificări. Experții în legislația muncii sunt chemați să asigure angajatorilor servicii specializate în resurse umane și salarizare la cel mai înalt nivel de profesionalism.” 

Corneliu Bențe, Președintele UNELM susține că: „Este nevoie de un dialog permanent între experții în legislația muncii, patronate, sindicate și inspectorii de muncă pentru a putea avea o relație de muncă solidă, bazată pe responsabilitate și bună-credință. 

Trebuie să rămânem într-o conexiune permanentă cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul muncii și protecției sociale, în special cu Inspecția muncii, instituție care are competențe de control al respectării normelor legale. 

Prin protocolul semnat astăzi, punem bazele unei colaborări benefice tuturor părților implicate în relațiile de muncă, care se va concretiza prin propuneri de proiecte de acte normative cu impact în domeniul muncii și securității sociale, adoptarea unor măsuri privind unificarea practicii la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, simpozioane) cu caracter profesional.”Emitent: UNELM - Biroul relații publice