UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII anunță aprobarea, de către Autoritatea Națională pentru Calificări, a reviziei standardului ocupational pentru profesia de expert legislația muncii.
Standardul ocupațional a fost armonizat cu normele legale privind asigurarea calității în formarea profesională a adulților și stabileste noi competențe profesionale, noi condiții de acces în profesie, condiții minime de studii și experiență necesare formatorilor și evaluatorilor cursului. De asemenea, standardul impune programa de pregatire și conținutul acesteia, structurat pe module și discipline, precum și durata minimă a cursului.
Atragem atenția tuturor furnizorilor de programe de formare profesională autorizați să organizeze cursuri pentru ocupația de expert legislatia muncii că trebuie să pună în acord structura cursului cu noul standard ocupațional.
UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII nu va mai accepta la examenul de admitere în profesie persoane care au absolvit un curs de specializare după data de 01.01.2016 fără respectarea condițiilor impuse de noul standard ocupațional.
Recomandăm celor interesaţi de absolvirea unui curs pentru ocupatia expert legislatia muncii să verifice dacă centrul de formare profesională respectă aceste condiţii. Aceste persoane pot solicita furnizorului de formare profesională să elibereze un certificat care să ateste că programa cursului și lectorul programului îndeplinesc condițiile prevăzute în noul standard ocupațional.
Verificarea furnizorilor de formare profesională se poate face consultand site-ul Autorității Naționale pentru Calificări http://www.anc.gov.ro sau solicitand informatii prin pagina de contact a Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii http://unelm.ro/Contact.php .
Standardul ocupațional și programa de pregătire pot fi consultate pe site-ul www.unelm.ro