COMUNICAT UNELM

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII anunță aprobarea, de către Autoritatea Națională pentru Calificări, a reviziei standardului ocupational pentru profesia de expert legislația muncii. Standardul ocupațional a fost armonizat cu normele legale privind asigurarea [...]