Agora

Lector univ. dr. Ana Ştefănescu – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,  Expert legislaţia muncii

Pe data de 5 martie 2014, în Bucureşti, la librăria Humanitas de la Cișmigiu, Lex Academy – Institutul european pentru studii administrative şi de legislaţia muncii a lansat conceptul inovator „Cafeneaua de dreptul muncii”.

Vorbim de un eveniment gratuit adresat profesioniştilor din domeniul legislaţiei muncii, susţinut de Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii, prin Preşedintele acesteia, Domnul drd. Corneliu Benţe, de Editura „Universul juridic”, reprezentată de Domnul Director general, Nicolae Cîrstea, site-ul legislativ www.Juridice.ro, reprezentat de Domnul Coordonator dr. Andrei Săvescu şi Editura Wolters Kluwer, reprezentată de două personalităţi ale lumii juridice (de drept al muncii) din conducerea Revistei române de dreptul muncii,  cunoscute, de altfel, nu numai din paginile acesteia ci şi din alte publicaţii de valoare – Domnul Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea considerat cel mai „influent” autor în domeniul dreptului muncii din România şi Doamna Lect. univ. dr. Laura Georgescu, constanta sa colaboratoare.

Atracţia principală a constituit-o anunţul Domnului Preşedinte drd. Corneliu Benţe cu privire la deschiderea porţilor Uniunii Naţionale a Experţilor pentru noi membri, absolvenţi ai cursurilor de „expert legislaţia muncii” organizat de  Lex Academy – Institutul european pentru studii administrative şi de legislaţia muncii, cât mai ales lansarea a două noi lucrări – „Răspunderea disciplinară – Teorie și jurispundență”, având ca autor pe Domnul Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea și „Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Ediţia a V-a revizuită şi adăugită” având coautori pe Domnul Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea şi Doamna Lect. univ. dr. Laura Georgescu -, publicate în acest an de editura Universul Juridic, editură recunoscută pentru faptul că în doar nouă ani de activitate a reușit să devină un actor important al pieței de carte juridică din România și că este specializată în publicarea cu prioritate a titlurilor reprezentative din domeniul juridic.

Nu este de mirare că evenimentul a reunit aproximativ 120 de participanţi, interesaţi şi de perspectiva viitoarelor dezbateri lunare cu privire la probleme dificile și spețe delicate întâlnite în practica de zi cu zi, într-un cadru familial, la o ceașcă de cafea, alături de mari maeștri ai dreptului muncii, apropiaţi poate mai mult decât alţii de realitatea socială a problemelor de drept.

Fiind vorba de un eveniment găzduit într-o adevărată casă a cărţilor de valoare, noile lucrări lansate s-au bucurat de prezentare chiar din partea autorilor, aceştia oferit pe lângă numeroasele autografe şi câteva opinii cu privire la problemele actuale de drept al muncii.

De reţinut în legătură cu prima lucrare, „Răspunderea disciplinară – Teorie și jurispundență”, este faptul că reprezintă o valoroasă monografie axată mai mult pe jurisprundenţă, reunind într-o manieră echilibrată şi unitară problemele disciplinare deosebite pentru o largă gamă de angajatori şi angajaţi; referindu-ne la aceştia din urmă îi avem în vedere nu numai pe cei din sectorul privat, cât şi pe cei din sectorul public – personal contractual şi funcţionari publici, inclusiv pe cei cu statute speciale. De altfel, autorul consacrase acum 4 ani conceptul de „drept public al muncii” în lucrarea cu acelaşi titlu, pe care a coordonat-o. Într-adevăr, numai din compararea elementelor relevante pentru răspunderea disciplinară a tuturor celor ce desfăşoară muncă subordonată în sensul dreptului muncii, ne putem forma o adevărată viziune de ansamblu, pe care să o valorificăm în noi situaţii ce nu întotdeauna pot fi prevăzute. Este o carte care inspiră nu numai la meditaţie ci şi la examinarea critică a textelor de lege, a doctrinei şi jurisprudenţei relevante în materie.

În ceea ce priveşte cea de-a doua lucrare, „Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Ediţia a V-a revizuită şi adăugită”, remarcăm că aceasta continuă linia lucrărilor aprofundate în acest domeniu, aparţinând aceloraşi autori, mai puţin îmbrăţişat de alţii. Nu este o întâmplare că cei de care vorbim sunt specialişti, totodată, şi în dreptul muncii; există o legătură strânsă între cele două ramuri de drept şi lipsa stăpânirii acesteia poate influenţa nu numai situaţia juridică a angajatorilor ci şi pe cea a angajaţilor.